Velkommen til Telemark Storbilservice!

Om oss

Om oss (mal)

Telemark Storbilservice er eit nyoppstarta firma i Telemark Bilruter AS sitt konsernet.

Det er ein verkstad som primært driv med reparasjon av tyngre køyretøy, men me tek gjerne i mot andre køyretøy til reparasjonar.

Kontakt oss for tilbod.

Me har fylgjande godkjenningar frå Statens Vegvesen:

  • Bilverksted 01 Lette kjøretøy
  • Bilverksted 02 Mellom tunge kjøretøy
  • Bilverksted 03 Tunge kjøretøy
  • Kontrollorgan 04 PKK Lette og tunge kjøretøy.
  • Skadeverksted 01 Karosseriskader
  • Traktorverksted
  • Hjulutrustningsverksted

Fairtransport
Fairtransport

Fair Transport-sertifiseringen dokumenterer arbeidet med å utvikle den lovlige delen av godstransport på veg, med spesielt fokus på å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte.

Fairtransport

Fair Transport-sertifiseringen dokumenterer arbeidet med å utvikle den lovlige delen av godstransport på veg, med spesielt fokus på å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte.

ISO sertifisering - 14001
ISO sertifisering - 14001

ISO sertifisering - 14001

Iso Sertifisering - 9001
Iso Sertifisering - 9001

Iso Sertifisering - 9001

NHO transport
NHO transport

NHO Transport er en bransje- og arbeidsgiverforening for norske persontransportselskaper. Foreningen jobber for å styrke kollektivtrafikken og medlemsbedriftenes rammebetingelser. 

NHO transport

NHO Transport er en bransje- og arbeidsgiverforening for norske persontransportselskaper. Foreningen jobber for å styrke kollektivtrafikken og medlemsbedriftenes rammebetingelser. 

Våre tjenester

Service

Me tek på oss service av alle merker. Primært tunge køyretøy, men også lettare køyretøy.

Reparasjon

Me tek på oss reparasjon av alle merker. Primært tunge køyretøy, men også lettare køyretøy.

Me tek også på oss karosseriskade

Dekkverksted

Dette er en kort og god beskrivelse av tjenesten vi tilbyr. Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss

PKK av lette og tunge køyretøy

Me er ein godkjent PKK verkstad for både lette og tunge køyretøy.

2-års kontroll på fartsskrivar

Me er sertifisert for å ta 2-års kontroll på fartsskrivaren din.

Andre tenestar

Elles hjelper vi deg også med;

Taksering av skader, dekk omlegging, pressing av hydraulikkslangar, utstyrs montering og  sal av delar og utstyr.

Ledig stilling

Me søkjer Bilmekanikar, tunge køyretøy

Me søkjer ein lojal og triveleg medarbeidar med fagbrev til 100% fast stilling som mekanikar, tunge køyretøy.

Me held til i topp moderne lokale i Seljord og har dei beste fasilitetar for å kunne gje kundane god service. 

Les mer ...

Me søkjer mekanikar, tunge køyretøy

No søkjer me ein lojal og triveleg medarbeidar med til 100% fast stilling som mekanikar, tunge køyretøy. Me held til i topp moderne lokale i Seljord og har dei beste fasilitetar for å kunne gje kundane god service. 

Les mer ...

Einar Krossbakken

Teknisk leiar

Ole Johnny Seland

Kundemottakar og delelageransvarleg

Arne Aabø

Mekanikar og stedfortredar for teknisk leiar

Anders Manheim

Tungbil mekanikar

Tom Arild Øverbø

Mekanikar

Jan Erik Haugsrud

Mekanikar

Vegard Brendemo

Mekanikar

Tårån Øverbø Aarbakk

Lærling tungbil

Kontakt oss

Åpningstid kl 07:00-17:00

Vakt kl 17:00-23:00

918 96 100
Industrivegen 1, 3840 SELJORD
Orgnr 929 977 777